З Днем водно-болотних угідь!

 

Щорічно, 2 лютого, в Україні та усьому світі відзначається день водно-болотних угдіь (World Wetlands Day).
Відзначення цього Дня приурочено до підписання світовою спільнотою 2 лютого 1971 року у місті Рамсар (Іран) міжнародної угоди – Конвенції з водно-болотних угідь міжнародного значення. Україна поновила своє членство в Конвенції у 1996 році та в цей час входить у число 169 договірних країн-учасниць Конвенції. Щороку низка українських водно-болотних угідь отримує міжнародний статус.

У 2017 році за пропозицією Секретаріату Рамсарської конвенції Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом «Водно-болотні угіддя для зменшення впливу стихійних лих».

Згідно iз статтею 1 Конвенції під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів, боліт, драговин, торфовищ або водойм – природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких не перевищуе шість метрів. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, розроблені критерії, серед яких: типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угіддя для підтримання біологічного різноманіття peгіону, існування ендемічних, рідкісних i зникаючих видів рослин i тварин, місце регулярного перебування понад 20 тис. водних птахів, або важливе місце для нересту, нагулу i зимівлі місцевих видів риб тощо. Кожна країна – договірна сторона Конвенції має заявити до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя i взяти його під охорону.

На сьогодні охоронний перелік Конвенції включає 2247 водно-болотних угідь загальною площею близько 215,051 млн. по всьому світі. Тому в цей день в багатьох країнах проводяться заходи природоохоронного, еколого-освітнього, наукового спрямування для різних соціальних верств та груп населення з метою актуалізації проблем знищення та питань відновлення водно-болотних угідь, їх значення для екосистем та соціально-економічного життя людини. До цього процесу залучаються державні та недержавні установи, об’єкти природно-заповідного фонду, навчальні заклади всіх рівнів, міжнародні природоохоронні організації та волонтерські об’єднання.

Національний природний парк “Слобожанський” охороняє особливо цінні водно-болотні території Харківщини, поширює знання про важливість бережливого ставлення до них, унікальних представників флори та фауни, для яких водно-болотні угіддя є характерним середовищем існування. Пам’ятаймо про недопустипмість надмірної експлуатації водно-болотних ресурсів та необхідність бережливого ставлення до унікальних середовищ збереження біорізноманіття Харківщини та України вцілому.

Сайт Рамсарської Конвенції: http://www.ramsar.org/
Інформація про водно-болотні угіддя України: http://www.ramsar.org/wetland/ukraine
Всесвітній День водно-болотних угідь: http://www.worldwetlandsday.org/

Фото: Олексій Самойленко