Участь у програмі Planet’s Education and Research Program (Planet Team (2017))

Ми ставимо собі за ціль сприяти розвитку природоохоронного та екологічного руху. Чим більше людей буде свідомими важливості збереження природи - тим легше нам і нашим колегам з інших парків буде робити свою роботу.

Наш відділ еколого-освітньої роботи:

 • впроваджує інноваційні концепції в програми екологічного виховання навчальних та навчально-виховних закладів, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендацій з формування екологічної етики та естетики;
 • підвищує рівень екологічної культури, екологічної інформованості населення, гостей оздоровчих закладів через засоби масової інформації, випуск друкованої поліграфічної продукції і дидактичних матеріалів;
 • популяризує екологічні знання, сприяє екологічній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем навколишнього середовища та інших існуючих екологічних проблем;
 • сприяє формуванню позитивної громадської думки зі збереження різноманіття в усіх видах суспільно-трудової діяльності на основі головних критеріїв екоосвіти: знання, переконання, поступки;
 • сприяє в організації та проведенні лекцій, семінарів, круглих столів, консультацій, інших заходів з широкого кола питань екологічного спрямування;
 • проводить екоосвітні заходи в екотуристичному візит-центрі парку;
 • допомагає створювати інформаційні центри, екологічні школи, гуртки, клуби, товариства, табори тощо;

Спільно з науковим відділом:

 • розробляє та видає освітні, виховні, методичні та інформаційні матеріали з екоосвіти, ековиховання та охорони природи (буклети, путівники, листівки);
 • проводить обстеження екологічних та науково-пізнавальних маршрутів;
 • організовує семінари, конференції, круглі столи, диспути, вікторини, екологічні ігри;
 • проводить облаштування еколого-інформаційних кімнат (кутків) в конторах природоохоронних науково-дослідних відділень па
 • рку;проводить наукові та соціологічні дослідження з питань, пов’язаних зі станом навколишнього середовища.

Відділ з еколого-освітньої роботи організовує та здійснює свою діяльність під керівництвом заступника директора з наукової роботи. В процесі роботи співпрацює з усіма відділами та виробничими підрозділами парку. Відділ належить до основних відділів парку.