Туристично-рекреаційна діяльність в НПП «Слобожанський» здійснюється відповідно з «Положенням про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно заповідного фонду України» затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього середовища від 22.06.2009 р. №330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2009 за №679/16695.

Одним з провідних напрямків діяльності національного природного парку «Слобожанський» є створення умов для організованого туризму та відпочинку, в т.ч. з метою запобігання шкоди природним екосистемам внаслідок неконтрольованих процесів дозвілля. Робота по збереженню та підвищенню туристичної привабливості Парку також сприяє розвитку туризму як Краснокутщини, так і регіону в цілому. Парк забезпечує функціонування та постійне вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури, створення мережі еколого-освітніх та науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон. Територія “Слобожанського” є надзвичайно цінною частиною екологічної мережі Харківщини, що поєднує в собі красу Полісся та Лісостепу, різноманіття мальовничих ландшафтів та багатство рослинного та тваринного світів.