Щорічний облік земноводних

А як там справи у наших амфібій? 🐸
09-16 квітня 2022 року у Слобожанському парку провели щорічні обліки земноводних під час нересту. Основну увагу приділяли таким масовим видам як ропуха сіра (Bufo bufo) та часничниця (Pelobates vespertinus). Їхня динаміка популяцій є найбільш показовою.
🟢 Ропуха більш розповсюджена у широколистяних лісах, особливо дібровах, і її нерест відбувається у водоймах біля них. У парку найбільші нерестовища відомі у озері Вільшанка та на ділянці річки Мерчик біля старовікової діброви. За роки досліджень негативних змін у чисельності цього виду на облікових ділянках не спостерігається.
🟢 Часничниця - один з найбільш чисельних видів амфібій у соснових лісах парку. Через пересихання водойм у сосновому лісі, в останні роки її чисельність помітно знизилась. Тим не менш і у цьому році ознаки нересту часничниць (вокалізація самців, ікра) виявлені у більшості обстежених лісових боліт та озер.
🟢 Також у багатьох водоймах зафіксовано нерест тритона звичайного (Lissotriton vulgaris) - поширеного у Слобожанському парку виду хвостатих амфібій.
🟢 Пересихання водойм у сосновому лісі парку призвело до помітного скорочення місць нересту жаби гостромордої (Rana arvalis). Але у цьому році її ікру знайдено у болоті, де ознаки нересту цього виду не фіксували з 2019 року. Найбільш масові нерестові скупчення R. arvalis традиційно спостерігаються в озері Вільшанка.