Щорічні обліки зелених жаб

9-13 червня у НПП “Слобожанський” проведено щорічні обліки зелених жаб (рід Pelophilax) на борових водоймах. Основним видом зелених жаб, що мешкають у боровій частині Парку є рідкісна для Харківської області ставкова жаба (Pelophylax lessonae). На жаль, через пересихання водойм у останні роки її чисельність дуже знизилась. На одній з облікових ділянок жаби зникли зовсім (не трапляються вже 4 роки), на інших облік сильно ускладнився через значне заростання і чисельність амфібій відчутно знизилась у порівнянні з періодом до 2020 року. Тим не менш, у водоймі, де у минулому році не було виявлено жодної зеленої жаби, у цьому трапилось кілька молодих та одна доросла особини. Також було виловлено 3 особини тритона гребінчастого Triturus critatus (Червона книга України), якій раніше на цій ділянці не відмічався.