Резульати обстеження заплав річок Мерла та Мерчик в околицях Парку

Впродовж травня та червня 2018 року науковим відділом НПП “Слобожанський” спільно із представниками кафедр зоології та екології тварин і ботаніки та екології рослин біологічного факультету Харківського університету ім.В.Н. Каразіна проводились обстеження заплав річок Мерла та Мерчик в околицях Парку. Заплави цих річок надзвичайно трансформовані через меліорацію, яка була проведена у 1970-х роках та використовуються у різній господарській діяльності. Але у деяких місцях, де господарське навантаження не значне або більш збалансоване, збереглася низка рідкісних видів рослин та тварин!

Під час обстеження співробітниками НПП “Слобожанський” вперше для Краснокутського району виявлено місцезростання зозульок (пальчатокорінника) м’ясочервоних, виду, що занесений до Червоної книги України. Ця лучна орхідея чутлива до надмірного господарського навантаження та потребує особливого режиму охорони.

Разом із співробітником кафедри зоології ХНУ, Атемасовою Т.А. та студенткою Посредніковою К. були проведені обіки деркача та записаний за допомогою спеціального обладнання спів птахів. Цікаво, що чисельність популяції деркача, який гніздиться у Краснокутському районі, дуже висока. Разом із співробітником кафедри ботаніки ХНУ, Безродновою О.В. та студентами проведено геоботанічні описи заплавних ділянок.

Окрім того, складались списки видів рослин та тварин заплав річок Мерла та Мерчик, картувались місця зустрічей рідкісних видів тварин. Окрему увагу приділяли місцям, важливим для збереження видів з Червоної книги України – журавля сірого, поліксени, мнемозини, рябчика шахового.

фото: Бондаренко З., Брусенцова Н., Рижков С.