Практикум з надання першої медичної допомоги для співробітників парку

З 7 по 15 лютого, в рамках циклу занять з підвищення обізнаності в природоохоронному законодавстві та професійної підготовки, співробітниками служби державної охорони, відділу науки, відділу екологічної освіти та рекреації НПП «Слобожанський» були відвідані заняття з цілої низки тем. Зокрема, були прослухані лекції про чужорідні види рослинного та тваринного світу парку, правила безпеки праці при виконанні професійних обов’язків, види та стандарти знаків інформування та сповіщення ДСО – охоронні знаки та аншлаги, особливості та правила проведення рейдів, досвід природно-заповідної справи в країнах центрально-східної Європи. Також до освітніх заходів були залучені кваліфіковані медичні працівники Краснокутської центральної районної лікарні, які провели для співробітників парку теоретичне та практичне заняття з правил надання першої медичної допомоги. Проведена, за особистої участі директора парку, атестація співробітників на знання нормативної бази та основних правил техніки безпеки, показала високий рівень підготовки фахівців НПП «Слобожанський» до надзвичайних ситуацій та щоденної роботи в ім’я природоохоронної справи.