ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА

16-20 серпня 2020 року у НПП “Слобожанський” пройшла практика студентів 2 курсу
Кафедра Інженерної екології міст ХНУМГ

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Під керівництвом доцента кафедри, кандидата технічних наук, Дмитра Володимировича Дядіна, студенти відвідали Парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Наталіївський», екостежку «Мурафська дача» та туристичний маршрут «Забутими стежками», озеро Вільшанка, «Співочі тераси», річки Мерла і Мерчик та їх заплави, нагірну діброву та борові болота НПП «Слобожанський», Козіївське нафтогазове родовище. Зібрані у ході екскурсій данні практиканти передали науково-дослідному відділу НПП.
Під час практики студенти познайомились з основними типами природних ландшафтів НПП “Слобожанський”, долин річок Мерла і Мерчик. Вони провели справжні польові обстеження компонентів ландшафтів, геологічної будови, елементів рельєфу та типових рослинних угруповань, спостереження за станом довкілля, водних об’єктів та вчились виявляти вплив антропогенних чинників.
Сподіваємось, життя у наметовому таборі, спільне приготування страв на вогнищі та польові виходи додали важливого нового досвіду майбутнім екологам. Бажаємо усіпіхів у навчанні, дослідженнях та проектах для збереження природи!