Практика студентів Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

16– 21 серпня 2021 року в НПП “Слобожанський” пройшла практика студентів кафедри інженерної екології міст за спеціальністю «Екологія і технології захисту навколишнього середовища» Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Студенти ознайомились з основними типами природних ландшафтів долин річок Мерла і Мерчик та інтразональними комплексами, характерними для «Слобожанського Полісся».

Під керівництвом кураторів практики, провели обстеження компонентів ландшафтів та типових рослинних угруповань, спостереження за станом довкілля, виявлення антропогенного впливу та факторів порушення ландшафтів, спостереження за станом водних об’єктів, дослідження абіотичних компонентів ландшафтів (геологічної будови, ґрунтових профілів, елементів рельєфу).

Практиканти відвідали Парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Наталіївський», екостежку «Мурафська дача» та туристичний маршрут «Забутими стежками», озеро Вільшанка, річки Мерла і Мерчик та їх заплави, нагірну діброву та борові болота НПП «Слобожанський», Козіївське нафтогазове родовище. Зібрані у ході екскурсій данні практиканти передали науково-дослідному відділу НПП.

Фото: Дядин Д.