Обліки безхвостих амфібій

Наприкінці березня та початку квітня у НПП “Слобожанський” проводились обліки безхвостих амфібій (Anura) під час нересту.
Нерест амфібій у цьому році відрізнявся дуже ранніми та короткими строками. Вже у останніх числах березня у водоймах можна було почути крики самців жаби гостромордої (Rana arvalis), часничниці (Pelobates vespertinus), ропухи сірої (Bufo bufo) та кумки (Bombina bombina). Жаби гостроморді, що зазвичай приходять до водойм першими, завершили нерест (самців вже не було у водоймах) до 5 квітня. У цьому році ми облікували кладки їх ікри у 14 нерестовищах. Ропухи та часничниці більшість ікри відклали приблизно у період 01-06.04, а місцями можливо і раніше, бо вже 10 квітня на одному з нерестовищ ми спостерігали появу пуголовків часничниці.
Обліки цих видів проводились на стаціонарних облікових ділянках візуально або за голосами самців. Масовий нерест кумки безпосередньо на території Парку спостерігається лише у одній водоймі, здебільшого вони нерестяться у заплаві. Почути їх можна і зараз, цей вид має тривалий нерест.
Цієї весни ми також спробували метод виявлення та обліку тритонів за допомогою водних пасток, встановивши по 5 штук у двох водоймах де напередодні спостерігали цих тварин. Спіймались тритони лише у одному болоті, але достатньо багато: 9 особин. Після підрахунку та фотографування ми їх, звісно, одразу випустили