НПП “Слобожанський” запрошує рахувати бобрів!

Ми займаємось науково-дослідницькою діяльністю. Основні напрямки визначаються у наукових програмах, темах і окремих планах.

Науковий відділ:

  • інвентаризує флору, фауну, а також усі природні комплекси і окремі природні об'єкти на його території;
  • виявляє природні комплекси, що найбільш характерні для парку, визначає еталонні геосистеми і вишукує їх аналоги на прилеглих територіях з метою організації спільних досліджень;
  • вивчає міжсистемні зв'язки, структури і закономірності функціонування природних комплексів, діяльності окремих видів і груп організмів, впливу на них факторів навколишнього природного середовища;
  • здійснює комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори і фауни парку.

Науковий відділ організовує та здійснює свою діяльність під безпосереднім керівництвом заступника директора з наукової роботи. Відділ належить до основних відділів парку і поділяється на чотири лабораторії – географічних досліджень, вимірювальної анлітичного контролю та моніторингу, лісівничо-ботанічної та зоологічної, які структурно сформовані у 2003 році.

Ми ведемо Літопис природи - це основна форма узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів на території парку. Згодом, матеріали Літопису природи використовуються для того, аби оцінити стан навколишнього природного середовища в регіоні, розробити заходи щодо його охорони, ефективно використати природні ресурси, забезпечити екологічну безпеку тощо.

Наукові підрозділи також ведуть первинний облік кадастрових відомостей на території Парку.

Координацію наукових досліджень на території парку здійснює Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака разом з Міністерством екології та природних ресурсів України.