Моніторингові дослідження мають велике значення, адже вони дозволяють вчасно виявляти негативні чинники, дізнатися про різноманітні зв’язки між компонентами екосистем та спостерігати природні процеси одночасно на великих територіях. Велика увага приділяється вивченню впливу людини на природу. Науковий відділ вивчає наслідки лісогосподарської діяльності, яка велась на території НПП «Слобожанський» до його створення, вплив автомобільних шляхів на популяції окремих видів, регулює рекреаційне навантаження та багато іншого. На основі наукових досліджень розробляють заходи по збереженню та відтворенню природних комплексів та біорізноманіття, які потім впроваджують у роботу установи. До проведення спостережень співробітники парку також залучають науковців інших установ і волонтерів. Щороку бажаючі мають можливість взяти участь у зимових обліках тварин, обліках хижих птахів, бобрів та лелеки білого, описах пробних площ. Співробітники наукового відділу до проведення спостережень також залучають науковців інших установ і волонтерів. Щороку бажаючі мають можливість взяти участь у зимових обліках тварин, обліках бобрів та лелеки білого, описах пробних площ.

 Осінні обліки бобра европейського (звичайного) є традиційним щорічним моніторинговим заходом – найвідомішим та найчисельнішим в НПП “Слобожанський”. Кожного листопада волонтери з усіх куточків України приймають участь в обстеженні лісових озер та боліт, заплав річок де споруджені  боброві хатки та  греблі. Підрахунок кількісті особин у сімейних групах бобрів проводять наприкінці осені, під час найбільшої кормозаготівельної діяльності. На досліджуваній сімейній ділянці тварин за допомогою вимірювальних приладів виміряють діаметри усіх дерев та кущів, на яких помітні свіжі (світла деревина) сліди зубів бобрів. А за допомогою спеціальних таблиць проводиться ідентифікація віку осіб ділянки та їх чисельності. Інформація щодо участі та анкета учасника публікуються ближче до часу проведення.

 

Моніторинг стану популяції та розселення лелеки білого – також являє собою щорічний захід із залученням волонтерів-велосипедистів. Облік відбуваєтьсяна територіях Краснокутського та сусідніх адміністративних районів в спеціально розробленому веб-додатку за адресою: http://pzf.gis.kh.ua/stork/ . Можливість знаходити та картувати розташування лелечиних гнізд та птахів в цьому додатку можлива по території всієї країни. Тому кожен може самостійно рахувати та ділитися корисними даними. Дані, що збираються та обробляються науковими співробітниками парку та волонтерами в подальшому відображаються в щорічному “Літописі природи” та загальній базі всеукраїнського моніторингу Українського товариства охорони птахів.

 

 Також навесні в різних частинах парку проводяться пошуки та ідентифікація гніз хижих птахів з метою дослідження стану їх популяції та різноманіття видів. До даних досліджень науковими співробітниками НПП “Слобожанський” залучаються фахівці-орнітологи з профільних наукових установ та інших природоохоронних об’єктів. Картування та фіксація гнізд та особин дозволяють в подвльшому вдосконалювати наявну базу даних розповсюдження хижих-птахів та картографічні матеріали. Отримані дані знаходять своє відображеня в “ЛІтописі природи” парку та роботах товариств з охорони та вивчення пташиного світу України.