img_1642              

Одним з основних напрямків роботи Національного природного парку «Слобожанський» є організація та проведення науково-дослідних робіт. Співробітники Наукового відділу досліджують флору, фауну та мікобіоту, кліматичні та ландшафтні особливості Парку. Для вирішення багатьох питань з особливостей розвитку та функціонування природних комплексів закладаються постійні пробні площі, профілі та трансекти. Моніторингові дослідження мають велике значення, адже вони дозволяють вчасно виявляти негативні чинники, дізнатися про різноманітні зв’язки між компонентами екосистем та спостерігати природні процеси одночасно на великих територіях.

Велика увага приділяється вивченню впливу людини на природу. Науковий відділ вивчає наслідки лісогосподарської діяльності, яка велась на території НПП «Слобожанський» до його створення, вплив автомобільних шляхів на популяції окремих видів, регулює рекреаційне навантаження та багато іншого. На основі наукових досліджень співробітники Парку розробляють заходи по збереженню та відтворенню природних комплексів та біорізноманіття, які потім впроваджують у роботу установи.

Співробітники наукового відділу до проведення спостережень також залучають науковців інших установ і волонтерів. Щороку бажаючі мають можливість взяти участь у зимових обліках тварин, обліках бобрів та лелеки білого, описах пробних площ. Обліки бобра європейського викликають жвавий інтерес та спонукають багатьох людей з різних місць України відвідати Слобожанський парк. Для ефективної організації обліків лелеки білого та зручного збору даних розроблений он-лайн додаток, який можуть застосовувати усі користувачі мережі Інтернет.

На територіїї НПП «Слобожанський» проходить щорічний науково-методичний семінар «ГІС та заповідні території», відбуваються студентські наукові та учбові практики, проводяться керування дипломними роботами та шкільними роботами Малої академії наук (МАН).

Результати досліджень наукові співробітники представляють на різних конференціях, семінарах, круглих столах, публікують у наукових журналах.