Літня практика судентів-географів в НПП “Слобожанський”

15 – 22 червня 2017 року НПП “Слобожанський” приймав студентів факультету геології, географії, рекреації та туризму Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна для проведення польової практики з вивчення ландшафтів. Практика складалася з двох частин – камеральних робіт на території стаціонару (робота з космічними знімками та укладання карти -гіпотези) та робота в полі (збір фактичного матеріалу та уточнення контурів).

       

Під час камерального етапу професійно-орієнтованої практики студентами 2-го курсу були опрацьовані основні методи обробки та класифікації космічних знімків за допомогою ГІС. Було проведено класифікацію з навчанням та автоматичну за даними космічних знімків Sentinel 2-а та Рlanetscope. Був проведений аналіз отриманих тематичних зображень, їх порівняння. Найкращий результат було використано для проведення оверлейного аналізу для укладання ландшафтної карти-гіпотези.

Польова частина практики складалася з опису ландшафтних одиниць і рослинних угруповань та уточнення виділених фацій за допомогою використання мобільних ГІС. Студенти описали основні репрезентативні фації парку та відвідали екологічні стежки “Забутими стежками”, “До торф’яних боліт” та “Мурафська дача”

Всі фото за темою: