Курси підвищення кваліфікації керівних працівників установ ПЗФ

З 18 грудня 2017 по 6 березня 2018 року відбулись курси підвищення кваліфікації для керівних працівників установ природно-заповідного фонду «Професійна програма з екології». Курси проходили в декілька етапів Організатором курсів була Державна екологічна академія післядипломної освіти, де і проходило навчання.
В курсах прийняв участь, захистив випускову роботу на тему «Оцінка збереження та відновлення ландшафтного і біотичного різноманіття НПП «Слобожанський» та отримав свідоцтво державного зразка директор НПП «Слобожанський» Мотлях О.Д.
Метою навчання було надання керівникам природоохоронних установ необхідних знань і навичок з основ екології, природно-заповідної справи та екологічного менеджменту.
Основними завданнями навчання були:
– сформувати у слухачів системні знання з основ загальної екології, природно-заповідної справи та екологічного менеджменту;
– надати компетенції з методології формування екологічного мислення, екологічної культури та етики, професійного підходу до збереження та відтворення біотичного та ландшафтного різноманіття;
– надати компетенції з теорії і практики менеджменту організацій, територій і об’єктів ПЗФ;
– оволодіти методами оптимізації прийняття управлінських рішень на основі нових знань із теорії і практики управління, застосування ГІС-технологій, аналізу висновків внутрішнього і зовнішнього аудиту тощо.