ЕКСКУРСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

На початку липня 2020 року НПП “Слобожанський” із ознайомчими екскурсіями відвідали студенти та викладачі кафедр ботаніки та екології рослин, мікології та фітоіммунології, зоології та екології тварин біологічного факультету (
Біологічний факультет, ХНУ імені В. Н. Каразіна

.) Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (

V.N. Karazin Kharkiv National University

).

Студенти вивчали біорізноманіття у різних природних комплексах Парку, збирали дані для своїх індивідуальних робіт, дізнавались як працюють науковці у заповідних установах. Можливо, хтось із них вибере саме територію НПП “Слобожанський” для написання майбутньої дипломної роботи.