ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТАecoprosekskursiinavchm

 

Еколого-освітня діяльність Парку здійснюється відділом екологічної освіти та рекреації, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про природно-заповідний фонд України» та «Про охорону навколишнього природного середовища», Постановами Верховної Ради і Кабінету міністрів України, Положенням про національний природний парк «Слобожанський», Положенням про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду, Положенням про рекреаційну діяльність у межах територій та обєктів природно-заповідного фонду, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та розпорядженнями директора Парку та цим Положенням. Згідно цієї нормативної бази в “Слобожанському” розробляютья та реалізовуються плани освітньо-виховних заходів, які проводяться з залученням всіх верств населення.

В своїй роботі відділ екологічної освіти та рекреації виконує наступні задачі:

 • ведення освітньо-виховних робіт щодо необхідності збереження природних та історико-культурних цінностей на території Парку, інших існуючих установ ПЗФ у регіоні та країні територіях та об’єктах природно-заповідного фонду

 • ознайомлення громадян із законодавством України, міжнародними конвенціями та договорами/угодами у природоохоронній сфері

 • інформування місцевого населення та відвідувачів про діяльність Парку та забезпечення доступу громадян до публічної інформації

 • інформування наукових знань, поглядів і переконань, які закладають основи відповідального ставлення до навколишнього природного середовища і, зокрема, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України

 • створення позитивного іміджу Парку і забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Парку місцевим населенням та відвідувачами

  Еколого-просвітницька робота проводиться з залученням відділу науки та державної служби охорони національного парку “Слобожанський”, волонтерів, екологів. Основні методики діяльності включають в себе наступні природоохоронні, туристичні та освітні заходи:

 • еколого-пізнавальні екскурсії природничого та краєзнавчого напрямків
 • проведення тематичних занять в навчальних закладахeo1
 • майстер-класи екологічного спрямування
 • організація та участь в туристичних походах з поєднанням складової екскурсії на теми флори, фауни та природоохорони
 • розвиток та поширення ідей екологічного та сільського “зеленого” туризму
 • гурткова робота
 • організація дитячого дозвілля та допомога в проведенні на території парку екологічних таборів
 • організація семінарів, круглих столівз залученням активних представників громадськості

<iframe src=”http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=sqgmoppbspqtdvym” width=”600″ height=”400″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″></iframe>

 

Comments are closed