ecoprosekskursii

НПП “Слобожанський” є центром організації екологічної освіти та виховання, формування екологічної свідомості та залучення місцевих жителів до збереження природної спадщини Краснокутщини. Еколого-освітня діяльність парку здійснюється відділом екологічної освіти та рекреації. Співробітники відділу проводять інформаціно-освітню роботу серед мешканців Краснокутщини, школярів, студентів, представників природоохоронної та туристичної громадськості. Еколого-просвітницька робота також проводиться з залученням працівників відділу науки та державної служби охорони національного парку “Слобожанський”, волонтерів, екологів.

В своїй роботі відділ екологічної освіти та рекреації виконує наступні задачі:

  • ведення освітньо-виховних робіт щодо необхідності збереження природних та історико-культурних цінностей на території Парку, інших існуючих установ ПЗФ у регіоні та країні територіях та об’єктах природно-заповідного фонду

  • ознайомлення громадян із законодавством України, міжнародними конвенціями та договорами/угодами у природоохоронній сфері

  • інформування місцевого населення та відвідувачів про діяльність Парку та забезпечення доступу громадян до публічної інформації

  • інформування наукових знань, поглядів і переконань, які закладають основи відповідального ставлення до навколишнього природного середовища і, зокрема, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України

 • створення позитивного іміджу Парку і забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Парку місцевим населенням та відвідувачами

   

Основні методики діяльності включають в себе наступні природоохоронні, туристичні та освітні заходи:

 • еколого-пізнавальні екскурсії природничого та краєзнавчого напрямків

 •    публікації в інтернет- та друкованих ЗМІ на природоохороннц тематику,  з нагоди проведених заходів, важливих екологічних дат та інформаційно-попереджувальноого характеру
 • проведення тематичних занять в навчальних закладах

 • майстер-класи екологічного спрямування

 • організація та участь в туристичних походах з поєднанням складової екскурсії на теми флори, фауни та природоохорони

 • розвиток та поширення ідей екологічного та сільського “зеленого” туризму

 • гурткова робота

 • організація дитячого дозвілля та допомога в проведенні на території парку екологічних таборів

 • організація семінарів, круглих столівз залученням активних представників громадськості