ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

З 30 вересня по 2 жовтня 2020 року НПП “Слобожанський” відвідали науковці лабораторії агролісомеліорації та лісових екосистем Інституту агроекології і природокористування НААН України В. Соломаха та О. Чорнобров. Вони разом із співробітником науково-дослідної відділу НПП О. Безродновою та магістром біологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна Г. Бондаренко проводилися дослідження рослинних угруповань діброви та субору. На пробних ділянках (40 на 60 м) фіксували певні морфометричні параметри та інші кількісні та якісні показники, зокрема, висоту дерев та діаметр стовбурів, ступінь розкладання відмерлої деревини тощо.