Черговий 11 том Літопису природи НПП «Слобожанський» надруковано

Літопис природи НПП «Слобожанський» є узагальненням результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів, виконаних на території національного природного парку.
Новий 11 том Літопису природи за 2022 рік складається з 11 розділів на 254 сторінках, в тексті вміщено 71 таблицю, 65 рисунків.
Літопис природи формується на основі спостережень та містять детальну інформацію про територіальну структуру та функціональне зонування НПП, описи пробних площ, генеральних профілів та облікових маршрутів, аналіз кліматичних показників, фенологічних спостережень, антропогенного впливу тощо. Значний обсяг наукової інформації присвячений вивченню, аналізу стану рослинного та тваринного світу, особливо рідкісних видів флори і фауни.
Примірники Літопису природи НПП будуть надіслані до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а також зберігаються у науково-дослідному відділі установи і є доступними для науковців, педагогів, студентів та всіх зацікавлених в збереженні та раціональному використанні природних ресурсів НПП «Слобожанський».