15 квітня — Міжнародний день екологічних знань

Екологічні знання потрібні всім!

Взаємодія людського суспільства та природи стала однією з найважливіших проблем сучасності. Вплив людини на навколишнє природне середовище за останні роки практично змінив усі екологічні системи планети.

Важливим аспектом у розв’язання проблеми збереження природних ресурсів є освіта людей в області навколишнього середовища всього населення, а особливо покоління що підростає.

Екологічне знання — це результат пізнавальної діяльності людини. Сьогодні в усіх розвинених країнах світу екологічні знання стають невід’ємною частиною функціональної грамотності населення.

З перших днів створення національного природного парку “Слобожанський” займається екопросвітницькою діяльністю серед населення Краснокутщини та за його межами.

Величезна робота з підготовки занять, екскурсій, акцій проводиться щорічно та в результаті бачимо помітні зміни.

Не можна користуватися й охороняти природу без знань про її будову та закони розвитку. Для цього потрібні знання про навколишнє середовище, норми поведінки, що загалом забезпечують високий рівень екологічних знань та культури.